Информация

 

Хенкел България ЕООД

ЕИК 203767229

София, 1766, Бизнес Парк София

Сграда 2, етаж 4

Тел. 0898 560 153* от 09:00 ч. до 18:00

Електронна поща: ua-productsafety.bg@henkel.com

*Цената на минута телефонен разговор е на база на тарифния Ви план към мобилен оператор Теленор.