Предпазна мярка – изтегляне от пазара Ceresit STOP Мухъл спрей за баня 500 мл и Ceresit STOP Мухъл All in one спрей 500 мл

Безопасността на нашите продукти е най-основният ни приоритет. Ако във вашето домакинство имате Ceresit STOP Мухъл спрей за баня 500 мл и Ceresit STOP Мухъл All in one спрей 500 мл, молим да спрете неговото използване.

 

Не е изключено в отделни случаи разпръскващата глава да се отдели от бутилката и да се извади, което да доведе до разпръскване на препарата. Ако течността попадне в очите, може да причини вреда.

 

За да ви бъде предоставена компенсация, молим да занесете продукта в магазина, от който е закупен, или на адрес на дистрибутор (вижте списъка по-долу). Не се изисква касова бележка за получаване на компенсация.

 

За да предотвратите разливане, използвайте найлонова торба при пренасяне на продукта към магазин/ дистрибутор за компенсация.

Въпроси и Отговори

Как мога да получа компенсация?

За да получите компенсация, молим да занесете продукта в магазина, от който е купен, или в някой от изброените дистрибутори в периода от 14.12.2018 г. до 14.03.2019 г. ( 3 месеца). Не се изисква касова бележка за получаване на компенсация, но предоставянето на продукта е задължително. За да предотвратите разливане, използвайте найлонова торба при пренасяне на продукта към магазин/ дистрибутор за компенсация. При получаване на компенсацията се подписва Приемо-предавателен протокол между потребителят, закупил продукта, и магазина/дистрибутора, при когото се връща продукта.

гр. Благоевград:

Деником ЕООД:
адрес: Складова база ЗИИУ Стандарт
телефон: 0885 656 071

гр. Бургас:

Деплан ООД:
адрес: гр. Бургас 8002, кв. Победа, ул. Чаталджа 28
телефон: +359 895 57 87 97

гр. Варна:

Господинови Строймаркет ООД:
адрес: ул Уста Кольо Фичето 31
телефон: (052) 504730

Меридиан 70 ЕООД:
адрес: Варна, бул. Хр. Смирненски 7, 9010, Bulgaria
телефон: +359 88 799 2610

гр. Велико Търново:

Деником ЕООД:
адрес: ул. Козлуджа № 14
телефон: (062) 606 843

гр. Добрич:

Господинови Строймаркет ООД:
адрес: Добрич 9300, Индустриална зона, ул. "Ан. Стоянов" 2
тел./факс (058) 89 95 07

гр. Каварна

Господинови Строймаркет ООД:
адрес: ул. Строител 1
телефон: (057) 084243

гр. Монтана

Деником ЕООД:
адрес: ПЪТ Е79 срещу бензиностанция ЕКО Petroleum
телефон: 0886 757 000

гр. Плевен

Силпет ЕООД:
адрес: гр. Плевен, ул. Георги Бенковски 28
тел: 064/834591

гр. Пловдив

Деником ЕООД:
адрес: ул. Арчарица №2A
телефон: (032) 624 375

гр. Русе

Деником ЕООД:
адрес: кв. Западна промишлена зона, ул. Свети Димитър Басарбовски 13
телефон: 0888 221 837

гр. Самоков

Монтажи 64 ООД:
адрес: гр.Самоков, Софийска област, кв.”Самоково”бл.40, вх.В, ет.3
телефон: тел./факс: 0722 / 660 33

гр. София:

Деником ЕООД:
адрес: София Еърпорт Център бул. "Христофор Колумб" 64 Сграда В.02
телефон: (02) 979 19 19 Моб. тел.: 0886 88 1000

Триада Маркет енд Дистрибюшън АД:
адрес: София пк.1362, жк. Суходол, ул. Суходолска 195
телефон: (02) 952 66 05

Господинови Строймаркет ООД:
адрес: ул. Първа Българска армия 1Б,1220
телефон: (02) 979 00 72

Топливо АД
адрес: гр. София, ул. Солунска 2
телефон: (02) 9333 555

гр. Шумен

Господинови Строймаркет ООД:
адрес: ул. Симеон Велики 4А
телефон: (054) 860006

гр. Ямбол:

ABC Инженеринг ООД
адрес: Ямбол, ул. Индже Войвода 35
телефон: +359 2 978 2002

  • Сумата за компенсация е равна на препоръчителната продажна цена на дребно с ДДС в български лева, както следва Ceresit STOP Мухъл спрей за баня 500 мл - 6,70 лв.
  • Ceresit STOP Мухъл All in one спрей 500 мл - 7,00 лв.

Какво трябва да направя, ако вече съм използвал/а продукта?

Ако вече сте използвали продукта и капачката на спрея не се е отделилa, молим ви да държите продукта изправен и извън обсега на деца.
За да предотвратите разливане, използвайте найлонова торба при пренасяне на продукта към магазин/ дистрибутор за компенсация.

Ако сте използвали продукта и капачката се е отделила от бутилката, не се опитвайте да ги поправите. Внимателно изхвърлете течността в тоалетната без да разпръсквате течност и изплакнете отново. Изсипете съдържанието, спазвайки указанията за безопасност на опаковката. Дръжте продукта изправен и извън обсега на деца.

За да предотвратите разливане, използвайте найлонова торба при пренасяне на продукта към магазин/ дистрибутор за компенсация.

Какво да направя, ако не съм използвал/а все още продукта?

Молим, дръжте продукта внимателно за бутилката, а не за капачката на спрея. За да предотвратите разливане, използвайте найлонова торба при пренасяне към магазин/ дистрибутор за компенсация.

Формулата различна ли е от обикновено?

Не, формулата на продукта е с високо качество. Не е изключено в отделни случаи разпръскващата глава да се отдели от бутилката и да се извади, което да доведе до разпръскване на препарата. Ако течността попадне в очите, може да причини вреда.
Затова, като предпазна мярка, незабавно изтегляме продуктите от пазара.

Ако се отказвам от компенсация, как да изхвърля продукта?

Изхвърлете целия продукт (бутилка и съдържание) в кошчето ИЛИ можете да предадете продукта в местния център за отпадъци. Идентификационен код на отпадъците 200129* перилни и почистващи смеси, съдържащи опасни вещества.

При изхвърляне продуктът трябва да се държи изправен и извън обсега на деца.

За да предотвратите разливане, използвайте найлонова торба при изхвърляне на продукта.

Какво да направя при контакт на течността с кожата?

При контакт с кожата - измийте обилно със сапун и вода.

Какво да направя, ако течност се изпръска в очите ми?

Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. При продължително дразнене на очите трябва да потърсите медицинска помощ.

Много е важно очите да се промиват само с вода. Препоръчваме ви да се консултирате с офталмолог/ очен лекар.

Засегнати ли са други продукти?

Всички останали продукти Ceresit, налични на пазара, са с високо качество.

********************************

За допълнителна информация и въпроси, можете да се свържете с нас на: 0898 560 153 от 09:00 ч. до 18:00 ч. или на email: ua-productsafety.bg@henkel.com.

 

Цената на минута телефонен разговор е на база на тарифния Ви план към мобилен оператор Теленор.